Ruud Davris

As a director of experience- and communication programs I have experienced over the last twenty years, how difficult it is to direct the live performance. What happens in a restaurant, hospital, hotel or at an event. Wherever it comes to live emotional connection between people. With my concepts I help organizations to send their live communications, whips and so to leave a memorable impression.

Ruud Davris

Als regisseur van beleving- en communicatieprogramma’s heb ik de afgelopen twintig jaar meegemaakt hoe moeilijk het is om de live performance te regisseren. Datgene wat er gebeurt in een restaurant, ziekenhuis, hotel of bij een event. Overal waar het gaat om de levende emotionele verbinding tussen mensen. Met mijn concepten help ik organisaties om hun live communicatie te sturen, op te zwepen en zo een memorabele indruk achter te laten.

TERUG NAAR HET TEAM