HET SOLLY SYSTEEM

Met het Educatief Pakket Solly worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld van duurzame energie. Samen met Solly, de speelrobot, en zijn vriendjes ervaren kinderen hoe het is om zelf energie op te wekken en leren ze over de mogelijkheden van duurzame energie. Door op een actieve en speelse manier te ontdekken, onderzoeken en ontwerpen worden kinderen intrinsiek gemotiveerd hun bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Zo werkt Solly samen met de kinderen toe naar een nieuwe, groene generatie.