Martijn Wokke

Infected by the enthusiasm of the participants about the concept from New Zealand Martijn -together with Sandra- took up the challenge to create a show in the Netherlands where innovation, technology, culture and fashion a nice way to come together. As a producer, he is concerned with the big picture and the ultimate goal: a show where we can look back in satisfation and maximum exposure for participants, models and the region is reached.

Martijn Wokke

Aangestoken door het enthousiasme van de deelnemers over het concept uit Nieuw Zeeland heeft Martijn -samen met Sandra- de handschoen opgepakt om een show in Nederland neer te zetten waar innovatie, techniek, cultuur en mode op een mooie manier bij elkaar komen. Als producent houdt hij zich bezig met de grote lijnen en het einddoel: een show waar we tevreden op terug kunnen kijken en maximaal exposure voor deelnemers, modellen en de regio.

TERUG NAAR HET TEAM